Isopropanol - Technický list

Název: Isopropanol

Vzorec: C3H8O

Ostatní názvy: Isopropylalkohol, Propan-2-ol, 2-propanol

Vzhled: Čirá bezbarvá kapalina

Charakteristika: Vysoce hořlavá kapalina s alkoholickým zápachem, má těkavé účinky, se vzduchem tvoří výbušnou směs.

Složení: 99,9% isopropylalkohol

Oblast použití isopropanolu: Rozpouštědlo pro oleje, alkaloidy, gumu a pryskyřice, odmrazovací prostředek pro kapalná paliva a dehydratační činidlo, dezinfekce, sterilizace.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s isopropanolem: Dodržujte běžná bezpečnostní opatření jako při práci s chemickými přípravky. Páry mohou způsobit ospalost a závratě. Při použití výrobku v interiérech zajistěte dostatečné větrání. Nekuřte. V případě spolknutí nevyvolávejte zvracení, vypijte větší množství vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování isopropanolu: Udržujte obal uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, mimo dosah dětí. Chraňte před sluncem a přehřátím.

Nakládání s odpady: Recyklujte pouze úplně prázdné obaly. Nespotřebované zbytky a znečištěný obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad podle místních předpisů.

 

Balení Isopropanolu:

Pro větší balení isopropanolu a velkoobchodní ceny nás kontaktujte.

 

bezpečnostní list isopropanolbezpečnostní list isopropanol

isopropylalkohol datový listdatový list isopropanol

Copyright © 2010 - 2020, Nanobala s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu tohoto serveru je bez písemného souhlasu společnosti Nanobala s.r.o. zakázáno

TOPlist